AGE smart/PowerBright Advanced

Att motverka förtida hudåldrande, 3 timmar, teori och demonstration, endast för återförsäljare av Dermalogica.

Hur och varför åldras huden? Vi går igenom faktorer bakom hudåldrande, fördjupande teori om AGE smart- och PowerBright-produkterna samt demonstrationer av dermalogicas effektiva behandlingar. Fokus ligger på hur vi levererar hållbara och effektiva resultat till kunden.

Tid:
13.30-16.30

Datum:
Stockholm: 10 oktober
Göteborg: 23 oktober

Anmälan: utbildning@skinconcept.se