Specialist: Förtida hudåldrande

Endast för återförsäljare, öppen för hudterapeuter.

Hur och varför åldras huden? Vi går igenom faktorer bakom hudåldrande samt fördjupande teori om ingredienser och produkter som motverkar förtida hudåldrande. Demonstration av ProSkin 30 med alternativ för att boosta cellförnyelse, förbättra spänst och jämna ut pigmentförändringar.

Tid:
09.30-12.30

Datum:
Stockholm: 18 september; 6 november; 19 februari
Göteborg: 24 september; 21 januari
Helsingborg: 18 september; 20 mars

Anmälan: utbildning@skinconcept.se