AGE smart/Hudens åldrande

Online
Hur och varför åldras huden? Vi går igenom de senaste rönen
bakom hudåldrande samt fördjupande teori om ingredienser
som motverkar förtida hudåldrande.

9.00-10.00
Datum livekurs online: 25 januari, 18 februari, 22 mars, 23 april, 19 maj


Anmäl dig här