bt-GEAR - kvalitetssäkrade produkter

  • BioTheraputic Inc. grundades i Seattle 1974 och har idag över 30 patent samt flera certifieringar för medicinteknisk utrustning.
  • All produktion sker i Seattle, USA.
  • All apparatur från Bio-Therapeutic innehar certifikat för högsta kvalitet i enlighet med standarisering ISO 13485 (produktsäkerhet och hantering av apparatur ämnad för sjukvården).
  • Bio-Therapeutic utvecklar innovativ teknologi med bland annat mikroström och terapeutiskt ultraljud, som leder till effektiva, resultatinriktade och prisvärda behandlingar.

Produkter för professionellt bruk:

https://www.fda.gov