Grundutbildning

-Lär känna jane iredale

Dessa två dagar ger dig en bra start att börja arbeta med jane iredale och bli återförsäljare. Products-kursen har blivit helt digital och du kan ta del av produktkännedom när det passar dig. Practice-kursen äger rum på plats i våra kurslokaler med max 6 deltagare.