jane iredale - advanced tech

jane iredale-advanched tech

1 dag, endast för återförsäljare av jane iredale

En heldag med fokus på tekniker som hjälper dig att bli en ännu bättre jane iredale-användare. Denna praktiska dag får du tillfälle att utmana dig själv och bli säkrare i både färg- och produktval.

Tid:
9.30-15.30

Datum:
Stockholm: 8 maj
Göteborg: 15 maj
Helsingborg: 22 maj

Anmälan: utbildning@skinconcept.se