Lär känna Combinal

Dessa tillfällen ger dig en bra start att börja arbeta med COMBINALS produkter, behandlingar och bli återförsäljare. Kursen är helt digital och du kan ta del av instruktionsvideon för att lära dig utföra behandlingarna när det passar dig.