Praktisk information till dig som skall gå på kurs hos oss

Kursanmälan

Ring eller maila din kursanmälan till oss: 08-545 787 40 eller utbildning@skinconcept.se Du behöver uppge kundnummer eller namn, e-post, adressuppgifter och telefonnummer.

Kursbekräftelse

Skickas ut via mail från utbildning@skinconcept.se ca 7 dagar innan kursstart.

Diplom

Delas ut efter att du klarat varje certifieringsnivå: Certifierad, Specialist eller Expert. Din närvaro registreras i vårt kursbokningssystem. missar du mer än 30 minuter anses inte kursen vara fullbordad.

Arbetskläder

Av hygieniska skäl ber vi dig att ta med rena arbetskläder och skor när kursen har praktiska behandlingsmoment. Av samma skäl och av hänsyn till de andra kursdeltagarna ber vi dig också att fila ner långa naglar, ta bort nagellack samt sätta upp långt hår.

Avbokningspolicy

Av hänsyn till övriga kursdeltagare ber vid dig kontakta oss snarast om du av någon anledning har fått förhinder och inte kan komma. Då har vi möjlighet att låta en annan deltagare få din plats och vi undviker problem vid praktiska workshops.