Business Forum 2019

Skin Concepts Business Forum är öppet för dig som är återförsäljare i egenskap av ägare eller ansvarig hudterapeut. Vi lyfter upp olika frågor och diskuterar kring dessa. Kom och var med och påverka!

Ur programmet 10.00-15.00:

  • Marknad i förändring. Då, nu, vad tror vi om framtiden?
  • Distributörer, återförsäljare, konsumenter. Roller i förändring.
  • Din roll som professionell hudterapeut - hur ser den rollens framtid ut?
  • I kikaren: framtida satsningar.

Runt 12.30 bjuder vi på lunch med fortsatta möjligheter till diskussioner. Som avslutning på dagen arrangerar vi en spännande workshop om sociala medier.
Fokus ligger på praktisk tillämpning som leder till bättre affärer. Tag med dina digitala verktyg för att kunna testa de olika funktionerna.

Göteborg: 20 september
Stockholm: 2 oktober
Helsingborg: 11 oktober

Din kundansvariga är på plats tillsammans med Skin Concepts VD Dan Söderman, utbildningschef Hanna Seth-Sandén samt PR-ansvariga Katrin Nyman.

Anmäl dig idag till utbildning@skinconcept.se eller via telefon på 08-545 787 40.

Varmt välkommen!