Workshop Drop Shipping

För dig som har Skin Concepts drop shipping-tjänst eller är nyfiken på vad det handlar om.

”Så jag har en webbshop - men vad gör jag nu?"

Webbhandel är idag en del av nästan alla människors vardag. DropShipping är ett av de verktyg Skin Concept som leverantör nu dragit igång för att hjälpa dig som är vår återförsäljare att kunna bemöta det nya konsumentbeteendet.

Den här halvdagen är en praktisk workshop där vi tittar på var webbhandel generellt befinner sig idag och hur tjänsten Drop Shipping fungerar. Tillsammans diskuterar vi också strategier för hur du kan marknadsföra din digitaa närvaro och din fysiskaverksamhet som ett sammanhållet kunderbjudande. Tag med din laptop, padda/smartphone.

Tid: 9.30-13.30
(inklusive lunch)

Göteborg: 22 mars
Helsingborg: 12 april
Stockholm: 10 maj

Efter workshopen bjuder vi på lunch mellan 12.30-13.30 med syfte att diskutera vidare kring din verksamhet. Din kundansvariga är på plats tillsammans med Skin Concepts PR-ansvariga Katrin Nyman och VD Dan Söderman.

Anmäl dig idag till utbildning@skinconcept.se eller via telefon på 08-545 787 40.

Varmt välkommen!